onsdag 27 mars 2013

Tyskarna visar vägen

Tyskt genombrott för energilagringI takt med att allt mer energi produceras med hjälp av förnybara energikällor som vindkraft och solenergi, där energin inte genereras kontinuerligt, ökar betydelsen av energilagring för att jämna ut toppar och dalar i energitillförseln. Så kallade redoxbatterier är ett effektivt sätt att åstadkomma detta och tack vare ett nytt genombrott har utvecklingen av redoxbatterier tagit ett stort kliv framåt.
Skicka en kommentar