fredag 15 mars 2013

Det strålande upproret

Några tycker att politikerna inte tar klimatfrågan på tillräckligt stort allvar. Därför har man startat Solupproret, en kampanj som ska påverka politikerna att sänka skatten på Ren el. I skrivande stund är det över 15 000 personer som skrivit under Solupproret.
Det är ju en strålande (!) början.
Tillsammans med kraftig utbyggnad av vindkraften, trots den motvind den ofta möter, och vattenkraften, som i alla fall, utan att byggas ut, är betydande, kan vi nå ett hållbart energisystem
Skicka en kommentar