fredag 15 mars 2013

Efter 55

"Arbetsmarknadsutskottet ordnar ett öppet seminarium om vad som händer i arbetslivet efter 55 års ålder. Vilka fortsätter att jobba, hur mycket jobbar de och vilka utmaningar ställs de inför? Vilka slutar jobba och varför? Andra viktiga frågor rör hur samhället bemöter erfaren arbetskraft. Hur tar arbetsgivare vara på erfarenheten och hur arbetar de med diskrimineringsfrågor? Och vad kan politiken göra för att skapa förutsättningar för ett långt och utvecklande arbetsliv i dag och i framtiden?"
Läser detta i ett pressmeddelande. Vad gör politiken för att ta vara på erfarenheter? Viktig fråga. En annan viktig fråga, men som inte tycks komma att tas upp är vad partierna gör för att ta vara på erfarenhet. Då säger någon att 55+ är en överrepresenterad grupp inom politoken. Ja, kanske det, men hur låter det? Media diskriminerar dagligen med sina uttalanden om gubbar i grå kostymer. Just det, diskriminerar, för att det sägs och skrivs på ett nedlåtande sätt.
Skicka en kommentar