onsdag 13 mars 2013

Vad som saknas är politisk vilja

"Svensk Vindenergi har i en ny rapport inte funnit några tekniska eller ekonomiska hinder för en övergång till en helt förnybar elproduktion. Det är alltså möjligt att bygga ett långsiktigt hållbart elsystem med hjälp av solel, biomassa, vindkraft och dagens vattenkraft. Det skulle kunna stå klart redan 2030, men vad som saknas är politisk vilja."
Skicka en kommentar