onsdag 13 mars 2013

Allt fler gillar solen

Vad har svenska folket för syn på energipolitiken? Ser man som angeläget att satsa på förnybar energi? Har skepsisen mot kärnkraft tilltagit? Vad vi nu vet är att svenskarna vill att man satsar mer på solkraft. På andra plats kommer vindkraft medan bottennoteringarna inte oväntat innehas av kolkraft och kärnkraft. Det visar elföretagens branschorganisation Svensk Energi:s nya "Elmätaren" där drygt 1 000 svenskar svarat på frågor kring el och energi. Intresset för att producera egen el är relativt stort bland småhusägarna.
Allt fler placerar solceller på sina tak. Visst finns det hopp
Skicka en kommentar