fredag 15 mars 2013

Bygg nya broar, inte öppna dom som finns

Jag har hört sådana uttalanden som "Dom får skylla sig själva". Alltså, angående katastrofen med de två unga männen, som omkom efter att dom kört över brokant på väg 55.
Många människor besitter en förmåga att snabbt greppa hela bilden av en viss händelse och därmed kunna göra tvärsäkra uttalanden. Jag har inte den förmågan. Jag tror alltid att jag behöver få ytterligare och mer information än den jag får via media, trots att jag läser tidningar, lyssnar på radio och tittar och lyssnar på TV.
I fallet med den öppnade bron blir jag beklämd när jag hör uttalanden liknande ovan nämnda. Pojkarna var förvisso misstänkta brottslingar, men med ett människovärde lika alla andras. Polisens uppgift är väl att gripa för att rättsväsendet ska kunna döma och andra myndigheter hjälpa till att ta avstånd från upprepade brott.
Att till varje pris stoppa en misstänkt brottsling syns för mig vara uttryck för en syn på misstänktas människovärde, som känns främmande. Jag tror inte poliserna i fråga har en sådan syn. Man bedömde att andras liv var i uppenbar fara.
Att Polisens åtgärd med broöppning fått stöd av en uppsalapolitiker ökar emellertid inte min övertygelse om att åtgärden var motiverad
Skicka en kommentar