fredag 29 mars 2013

Skydd av civila liv

Detta känns angeläget att vidarebefordra
"Skydd av civila liv och yttrandefrihet diskuterades vid IPU:s vårförsamling

I veckan har riksdagens IPU-delegation deltagit i den Interparlamentariska unionens (IPU) årliga vårförsamling i Quito, Ecuador – den 128:e i ordningen. Vid mötet antogs bland annat ett förslag gällande parlamentens skyldighet att skydda civila liv i krig och vid kriser.

Tredje vice talman och delegationsledaren Jan Ertsborn (FP) talade i generaldebatten om framtagandet av de nya utvecklingsmålen för att bekämpa fattigdom när de nuvarande millenniemålen löper ut 2015 och hur en demokratisk samhällsstyrning kan integreras i den nya globala utvecklingsagendan.

I IPU:s tre permanenta utskott antogs resolutioner om parlamentens roll för att skydda civila liv, rättvis handel och innovativa finansieringsmekanismer för hållbar utveckling samt användandet av media, inklusive sociala medier, för att öka medborgarnas engagemang och främja demokratin.

- Den svenska delegationen fick igenom sina samtliga ändringsförslag. De viktigaste handlade om att stater ska ta ansvar för att lagföra krigsförbytare, terrorister och andra som begått allvarliga brott mot internationell rätt. Om det inte sker ska lagföring ske genom Internationella brottmålsdomstolen (ICC), säger Anti Avsan (M), ordförande i riksdagens IPU-delegation.

- Det känns väldigt bra att den svenska delegationen ännu en gång har lyckats med sitt arbete i IPU. Våra förslag har tagits emot mycket väl i de beslut som IPU har tagit i Ecuador, säger Krister Örnfjäder (S), förste vice ordförande i riksdagens IPU-delegation.

- I den för Sverige prioriterade frågan om yttrandefrihet på nätet fick den svenska delegationen igenom kraven om att världens parlamentariker ska skydda och värna ett fritt, öppet och tillgängligt Internet, värna yttrandefriheten och skydda journalister och bloggare, samt att censur och alltför långtgående regleringar av nätet hindrar yttrandefriheten, säger Ulrika Karlsson (M), andre vice ordförande i riksdagens IPU-delegation som ledde förhandlingarna kring den aktuella resolutionen.

Den svenska delegationen hade även bilaterala möten med delegationerna från Ecuador och Iran. Studiebesök genomfördes med fokus på yttrandefrihet, rättsväsende och flyktingfrågor. Möten arrangerades bland annat med UNHCR Ecuador, tidningen Vanguardia, Högsta domstolen samt Ecuadors nationella judiciella råd (National Judicial Council).

Riksdagens IPU-delegation i Quito bestod av riksdagens tredje vice talman och delegationsledaren Jan Ertsborn (FP), IPU-delegationens ordförande Anti Avsan (M), förste vice ordförande Krister Örnfjäder (S), andre vice ordförande Ulrika Karlsson (M), Monica Green (S), Ulf Nilsson (FP), Heléne Petersson (S) och Olof Lavesson (M). Biträdande riksdagsdirektör Claes Mårtensson deltog i det parallella generalsekreterarmötet ASGP (Association for Secretary Generals).

Om IPU


IPU, som bildades 1889 och är en världsomspännande organisation, är världens äldsta multilaterala politiska organisation. Sveriges riksdag har varit medlem i IPU sedan 1894. IPU har till syfte att främja fred och internationell säkerhet, hållbar utveckling, handel och mänskliga rättigheter. Representanter för medlemsländernas parlament möts vid större återkommande möten två gånger per år. IPU har sitt sekretariat i Genève. IPU har också ett kontor i New York, som permanent observatör i FN."
Skicka en kommentar