tisdag 5 mars 2013

Minska miljö- och strålningseffekterna - socialliberal politik

De liberaler som har uppfattningen att om vi måte använda kol, olja och naturgas om vi inte bygger fler kärnkraftreaktorer är på kollisionskurs med folkpartiets program och med socialliberalerna
Vi har i dag tekniskt och ekonomiskt fullgoda möjligheter att samtidigt påskynda minskningen av fossilbränslena och fortsätta avvecklingen av kärnkraften.

I folkpartiets miljöprogram står bl a att en socialliberal energipolitik har som mål att minska miljö- och strålningseffekterna av energianvändningen och att det sker genom en styrning av utvecklingen mot miljövänliga energikällor samt att genom energihushållning och energieffektivisering minska energiförbrukningen.
Skicka en kommentar