söndag 3 mars 2013

Självförsörjande på förnybar energi

Det är möjligt om man vill.
"På sju år uppnådde bostadsbolaget Wallenstam målet om att bli helt självförsörjande på förnybar energi. Med ett nytt förvärv av två vindkraftverk i Kävlinge norr om Lund säger sig Wallenstam vara Sveriges första fastighetsbolag som nått målet, där deras 52 vind- och vattenverk varje månad producerar lika mycket energi som bolagets egna fastigheter och kunder förbrukar."
Skicka en kommentar