måndag 18 mars 2013

Ny sorts solceller

I väntan på att solceller kan placeras på månen får vi satsa på mer närliggande placeringar.

"En ny tillverkningsteknik av solceller skulle i ett slag kunna förbättra effektiviteten hos dagens solenergissystem. Under många år har forskare tittat på nanostora antenner som i teorin skulle kunna lagra mer än 70 procent av solens elektromagnetiska strålning och samtidigt omvandla den till el. Tekniken är klart överlägsen den i dag vanligast förekommande med kiselbaserade solpaneler eftersom dessa bara tar vara på 20 procent av solinstrålningen. Dessutom krävs separata system för att omvandla den lagrade energin till el som kan skickas ut på elnätet."
Skicka en kommentar