måndag 18 mars 2013

Varför är det inte intressant?

Vad beror det på att vissa frågeställningar inte befinns angelägna att belysa. Jag tänker på, bland annat, insynen i Europeiska unionen. Det blir en följetong med tiotals sidor när en politiker i vår riksdag köpt en Toblerone med fel kort. Men ett befarat vidlyftigt hanterande av skattepengar inom EU bryr ingen sig om. Hur lever våra politiska representanter? Stora tjänstemannastaber runt varje ledamot och dyra resvanor eller ett minimum av hjälp i ett svårt arbete och bussåkande till flygplatser. Vad är sant och vad är illasinnade rykten?
Varför är det inte intressant att belysa?
Skicka en kommentar