fredag 15 mars 2013

Min tidning höjer tempot

UNT höjer tempot kunde vi läsa i tisdags. Utformningen har förbättrats avsevärt. Innehållet, nja. Det minskade uyrymmet för insändare är definitivt en försämring.
Debattsidan torde vara ett bekymmer för många tidningar. Insända artiklar är till antalet många fler än som kan publiceras. I Stockholmstidningarna ges plats åt uteslutande kända personer. Tråkigt enär sambandet mellan bra artiklar och kändisskap inte finns. Kanske rent av ett omvänt förhållande.

För den kommunala verksamheten ansvarar olika politiker och framträder i tidningen. Nu väntar jag på att tidningen ska på bekostnad av uthängning av chefer inom landstinget börja ställa politikerna till svars, på samma sätt som sker i fråga om primärkommunala verksamheterna
Skicka en kommentar