onsdag 17 april 2013

Hur kan man fatta ett sådant beslut

I protokoll från landstingsstyrelsens sammanträde 2 april läser jag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige godkänna underskotten för Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Akademiska sjukhuset, lasarettet i Enköping, Förvaltningen för habilitering och hjälpmedel, kollektivtrafikförvaltningen och landstingets ledningskontor. Förutom att det är sakligt tveksamt är det formellt uppseendeväckande. Landstingsfullmäktige har inga förvaltningar. Fullmäktige ska ha relationer till endast politiska organ. Beslutet i landstingsfullmäktige borde överklagas. Vet ledamöterna egentligen vad man beslutar?

Skicka en kommentar