måndag 10 juni 2013

Seminarium om dagspressen

"Konstitutionsutskottet håller den 13 juni ett öppet seminarium om dagspressens ekonomiska läge.
Vid seminariet kommer bland annat följande frågor att diskuteras. Hur har de ekonomiska förutsättningarna för den traditionella dagspressen förändrats på grund av teknikutvecklingen och framväxten av nya sociala medier? Skiljer sig utvecklingen av förutsättningarna för storstadstidningar och landsortstidningar respektive första- och andratidningar? Har förutsättningarna för dagspressen att bedriva en god journalistik och en bra nyhetsförmedling förändrats? Hur påverkas det redaktionella innehållet?"
Ovanstående är ett pressmeddelande från riksda´n. Jag skulle vilja lägga till en fråga: Hur får vi människor att ta del av god journalistik i stället för skräpjournalistik?
 
Skicka en kommentar