lördag 10 augusti 2013

Viktigast att ändra atityden

Jo, visst finns sammanhang där man har anledning och det är motiverat att ta hänsyn till ålder. Visst kan vi förstå försäkringsbolagens hänsynstagande till ålder. Men hur förändrar vi synen på äldre? Härvid räcker inte lagstiftning. Dessutom är det ju, till exempel, inte lagstridigt när de politiska partierna diskriminerar vid nomineringarna. Lagstiftningen om diskriminering av äldre gäller väl enbart arbetslivet? Varför är det så? Varför inte i alla sammanhang?
Men framför allt, vad gör partierna för att ändra attityden till äldre.
Skicka en kommentar