fredag 6 september 2013

Brev till fyra statsråd

Det här brevet har jag just nu skickat till de fyra FP - statsråden
Hej Vänner,

Medieuppgifter anger att regeringen kommer inom kort att fatta beslut om huruvida tillstånd ska ges till start av ny civilflygplats på Ärna i Uppsala.
Kunskapen om innebörden av ny flygplats har Ni säkert.
Flygplatsen är belägen nära Uppsala centrum. Konsekvenser i form av starkt ökat buller och ökade luftföroreningar är uppenbara. Till detta kommer
hot mot dricksvattenförsörjningen.
Ny flygplats intill en storstads centrum måste betraktas som omodernt och ur miljösynpunkt oansvarigt.
Jag vädjar till Er om att inte medverka till att tillstånd till ny flygplats på Ärna i Uppsala beviljas.

Med hälsningar
från
Harald Nordlund
Skicka en kommentar