torsdag 5 september 2013

I livets slutskede

Personer i livets slutskede och andra akut sjuka är placerade på samma rum. Inget konstigt anser verksamhetsansvarig. Det här handlar om lasarettet i Enköping.
Som oinitierad är det omöjligt att ha en uppfattning, annat än att allt måste göras för att avslutande av livet ska vara värdigt.  Däremot skulle jag vilja veta hur ansvarigt politiskt organ, landstingets Produktionsstyrelse, ser på det.
Skicka en kommentar