måndag 26 augusti 2013

Haverikommission för klimatpolitiken

Skapa haverikommission för Sveriges klimatpolitik, anser Stefan Fölster. Han menar att vår klimatpolitik har havererat och att det behövs en haverikommission som särskådar det önsketänkande som styrt klimatpolitiken. Det här gillar inte miljöministern. Fölster har missat att vindkraft, solenergi och biobränslekraftverk byggs ut, anser hon. Om jag förstått rätt pratar Fölster om den globala klimatpolitiken.
Det är bra att Fölster väcker debatten. För läget är ju bekymmersamt. Världens ledare fortsätter att se kortsiktigt. Kan Fölster tvinga fram att miljöpolitiken blir central i kommande valrörelse har han åstadkommit något mycket viktigt
Skicka en kommentar