onsdag 28 augusti 2013

Röd linje passerad

Kan någon ge mig exempel. Vilka våldshandlingar har varit problemlösande? Vilka krig har varit bra för människorna?
I Syrien pågår fruktansvärda våldshandlingar. Nu tycks stå klart att rent av kemiska vapen har använts. En del av lidandena har rapporterats om i media. Hur ska folks lidande kunna stoppas. President Obama har dragit en röd linje vid kemiska vapen. Det lär innebära att USA vidtar åtgärder när linjen passerats. Nu har den passerats. Vilka blir då åtgärderna?
I spekulationerna förekommer allt från diplomatiskt agerande till anfall mot Syrien. De flesta tycks tro  att USA vill straffa genom ett begränsat och riktat agerande.
Alltnog tycks det vara våldet, som ska utgöra metod.
Nu undrar jag, bland mycket annat, hur våra partiledare ställer sig. Applåderar man, likt man gjorde när George Bush angrep Irak? Vill man påskynda NATO - anslutningen så att man inte behöver fundera; medlemskapet kan innebära att man är skyldig att delta i en konfliktlösning med vapenmakt, som inte är någon lösning.
Svenska partiledare! Uttala Er om Syrienproblemet.
Skicka en kommentar