torsdag 24 oktober 2013

Varför undantag från redovisningsreglerna?

Visst är det så att vi medborgare ibland reagerar på nyheter och företeelser på ett sätt, som vi inte skulle göra om vi hade mer information och större kunskaper. Bland många bra exempel är ett telefonsamtal till Ring P1 i morse i vilket en man menade, med en ton av att veta vad han talade om, att all kommunal verksamhet borde föras till staten. Visserligen tycks han ha en del centrala politiker, med en stark tro på statens förmåga, med sig. men med större kunskap om hur dåligt staten klarar att följa upp sina lagar och förordningar torde han ha varit mer nyanserad.

Jag saknar själv kunskaper i många frågor. Jag förstår , till exempel, inte varför regeringen ger många myndigheter undantag från redovisningsreglerna.

Riksrevisionen har konstaterat att regeringen ger många myndigheter undantag från redovisningsreglerna, vilket oroar finansutskottet. Enligt Riksrevisionen riskerar dessa undantag att påverka möjligheten att uttala sig om huruvida myndigheters årsredovisningar ger en rättvisande bild av verksamheten. Finansutskottet tycker därför att undantag ska ges i så liten utsträckning som möjligt.
Men varför ges undantag?
Skicka en kommentar