onsdag 23 oktober 2013

Inget sparande i Uppsala kommun

I dag läser jag om att Uppsala kommun ska spara. Man ska alltså lägga undan pengar för kommande behov. Men, när jag läser artikeln får jag inte någon uppfattning om sparande. Artikeln handlar nämligen om anpassning av verkliga kostnader till budget. Det finns sålunda nämnder, som låtit bli att följa beslut om budget. "Uppsala kommun har skapat 200 för många jobb". "Inget utrymme för sparande i Uppsala kommun"

Situationen skulle inte uppstå om politiker koncentrerade sig på de huvuduppgifter man har. När en nämnd sammanträder och behandlar ärendet ekonomisk uppföljning är det självklart att varje avvikelse från budget ska föranleda ett beslut om åtgärder. Detta gäller även vid en positiv avvikelse. Det ekonomiska målet är inte nått. Har vi nått de kvalitativa målen? Inte dessa heller. Vilka förslag till beslut finns? Minska kvantitet, minska kvalitet, begära utökad budget? Men ett beslut måste fattas.

Formerna för den politiska styrningen är viktiga, men oberoende av dessa måste man göra klart för sig vilken den politiska rollen är. Formen beställa - utföra lämpar sig inte för en politiskt styrd organisation. Två slag av politiker och dubbleringar av förvaltningar säger det mesta.


Skicka en kommentar