onsdag 23 oktober 2013

Om barn uppmuntras att bara syssla

"Alla får inte samma möjlighet att utvecklas". Ingen får samma möjlighet? Förmodligen menas att inte alla får samma möjlighet. Jag läser en artikel i dagens tidning.
Artikeln handlar om Skolinspektionens kritik av Uppsala kommuns arbete i förskolan med genusfrågor. Personalen har fått utbildning. I förskollärarutbildningen har genusfrågorna stort utrymme. Här är kanske inte fråga om bristande kunskaper, i första hand, utan om genomtänkt planering.
"...så det är viktigt att både få sjunga, bygga och konstruera." Kanske menar artikelskribenten: "...så det är viktigt att få både sjunga, bygga och konstruera." eller "---så det är viktigt att få både sjunga och bygga och få konstruera"
"Om barnet uppmuntras att bara syssla med några saker och får positiv respons på det..." Jag förstår vad som menas, och det är kanske det viktiga, men nog har meningen två fel. "Om barnet uppmuntras att syssla med bara få saker och får positiv respons på det..."
Skicka en kommentar