tisdag 29 oktober 2013

Statsluftfarten

Jag visste inte att det finns något som heter statsluftfart. Jag ser dock till att snappa upp en hel del av vad som beslutas i riksda´n. Under åren 1998 till 2002 skickade jag till partivänner sådan information i cirka femtio brev.
"Lagreglerna om så kallad statsluftfart får formen av en ramlag. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska utforma de närmare bestämmelserna.
Statsluftfart är den luftfart som en stat bedriver för offentligt ändamål och utan att ha som syfte att tjäna pengar. I Sverige handlar det främst om Försvarsmakten i form av militär luftfart och om polisen och Kustbevakningen i form av annan luftfart.
Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2014 och gäller bland annat vissa definitioner av begrepp och regler för tillsynen."
Skicka en kommentar