onsdag 27 november 2013

Pengar till kommunerna

Statens utjämningsbidrag är till för att utjämna skillnader i ekonomiska förutsättningar mellan kommunerna respektive landstingen. Med även vissa andra ekonomiska anslag har man samma syfte samma. Det är en viktig statlig uppgift att ombesörja detta.
Tyvärr är inte förståelsen särskilt stor i de kommuner, som anser sig "skänka" pengar till andra. Härvid har staten misslyckats. Den staten anser en del vara bättre skickad än kommunerna att driva verksamheter. Det räcker om staten försöker bli bra på att styra med pengar, lagar och förordningar. Mycket återstår dock

 

"Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om cirka 93,6 miljarder kronor till kommuner för 2014. Den största summan pengar går till kommunalekonomisk utjämning och är på drygt 90 miljarder kronor. Utjämningssystemet ska skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan olika kommuner och landsting.
De andra anslagen innehåller bidrag för utjämning av kostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området.
Riksdagen sa också ja till regeringens förslag på ändringar i det kommunala utjämningssystemet. Inkomstutjämningsavgiften ska sänkas för de kommuner som betalar sådan. De kommuner och landsting som förlorar på detta ska få en kompensation som motsvarar intäktsminskningen."
Skicka en kommentar