onsdag 27 november 2013

Straffa inte kollektivt

En av anledningarna till att många regler är krångliga torde vara misstänksamhet mot oss medborgare. Många fuskar. Jo, så är det nog. Jag ser, till exempel, skenskrivningar och svartjobb. Men ett omtänkande behövs. Straffa inte kollektivt. Se till att komma åt de enskilda oegentligheterna. Ett tecken på omtänkande kan vara det här riksdagsbeslutet:
 "En rad regler inom socialförsäkringsområdet blir enklare från den 1 januari 2014.Det innebär till exempel att den som vårdar en svårt sjuk närstående inte ska behöva anmäla vården för att kunna få närståendepenning. Andra exempel är att sjukpenning ska kunna betalas ut för upp till sju dagar före det att sjukanmälan kom in till Försäkringskassan och att dagar i sjukperioder ska läggas samman om färre än 90 dagar har gått mellan perioderna."
Skicka en kommentar