tisdag 19 november 2013

Samtycke ska krävas

Även om kvinnan inte protesterat ska mannen ändå kunna dömas för våldtäkt om han borde insett att hon inte ville. Det måste föreligga ett tydligt samtycke. Den här uppfattningen är Folkpartiets, fastslagen vid landsmötet nyligen i Västerås.
Kommentarerna har varit många. Bland de sämre invändningarna finns raljerande kommentarer såsom att båda parter kan fylla i en blankett. Frågan är för allvarlig för att raljera över.
Skicka en kommentar