fredag 15 november 2013

När Björklund slutar och när slutar Björklund

Jan Björklund har blivit omvald som ordförande för Folkpartiet för ytterligare två år. Men spekulationerna är redan i gång, i media, om vem som ska efterträda honom.
Opinionsundersökningar har redan genomförts. Dessa (två till antalet) visar övervikt för Birgitta Ohlsson.
Troligt är väl att Björklund lämnar ordförandeposten om knappt två år. Mycket hinner hända innan dess. Den ännu, för allmänheten, ganska okända Maria Arnholm torde komma att stärka sin position och Erik Ullenhag torde komma att snart byta ministerpost, enär han inser att posten missgynnar honom i kampen om partiledarposten. Någon fjärde person går inte att just nu finna.
Skicka en kommentar