söndag 17 november 2013

Förstatligande politisk naivitet

Ett statligt ansvar för äldrepolitiken innebär inte att allt ska detaljplaneras på statlig nivå av mängder av nya statsanställda tjänstemän och byråkrater. Var boenden ska ligga är t.ex. något som bäst avgörs lokalt. Men bristen på likvärdighet kräver att staten tar över.
KD framförde åsikten vid sin stämma för en tid sedan. Staten, som i dag inte klarar att styra äldrepolitiken, trots vassa lagar och förordningar. Det här handlar om politiskt tillkortakommande och, från politiskt håll, oförmåga eller ovilja att se de egna bristerna.
Upplevelsen hos oss medborgare av olikheterna gör argumenten om förstatligande starka. Om man genomförde en opinionsundersökning om var driftansvaret inom äldrepolitiken ska ligga, skulle jag inte bli förvånad om åttio procent ville se ett överförande till staten.
Talet om förstatligande är inget annat än politisk naivitet
Skicka en kommentar