söndag 17 november 2013

Sjukvården behöver förnyas

Under åren 1994 till 2007 var min artikel- och insändarproduktion troligen som störst. Antalet artiklar och insändare i UNT var 55.I vilken mån verkligheten och/eller min syn har förändrats är intressant att reflektera över*

Insändaren var publicerad 16 april 2005. Jag skulle med facit i hand inte uttrycka mig riktigt så här i dag

Sjukvården behöver förnyas

Ett landsting eller en kommun kan träffa avtal med annan om att utföra uppgifter som landstinget respektive kommunen enligt lag ansvarar för. Detta gäller dock inte myndighetsutövning.

Vi socialliberaler anser att det här är bra. Vi får mer av förnyelse om vi har fler olika aktörer; även inom vården. För oss är det dock självklart att vi ska finansiera vården med skatter, dvs solidariskt, och också ta ansvar för att all vård har den kvalitet som vi ställer krav på.

Regeringen har föreslagit att lagstiftningen ska änd-ras så att landstingen inte ska ha rätt att överlämna drift av hälso- och sjukvård. Lagrådet har nu yttrat sig över förslaget och anser, i korthet, att förslaget är tandlöst. Nog är det väl dags att skrota den s k stopplagen.

Skicka en kommentar