torsdag 2 januari 2014

Allvarliga klimatsignaler

Världen går just nu mot en temperaturhöjning på fyra grader, alltså dubbelt så mycket som det mål som lades fast på klimatmötet i Köpenhamn för två år sedan. Och det riskerar att leda till oöverblickbara konsekvenser, enligt en rapport från Världsbanken, som nyligen publicerats. Detta är mänsklighetens största ödesfråga, som i risk överstiger faran med finanskris, ekonomisk depression och terrorism anser många forskare. Vi i Sverige bör därför kräva ett offensivt klimatmål - ett 50-% mål som inkluderar minst 40% minskning av växthusgaserna inom Sverige till 2020 + 10 % utomlands. Ett kontroversiellt mål, som dock profilerar oss som offensivast (mest offensiv) inom Alliansen. Troligen kan vi förhållandevis lätt åstadkomma detta om export av fossilfri el får räknas Sverige tillgodo, Export av fossilfri el uppstår om vi satsar rejält på vindkraft och andra förnybara energislag.
Skicka en kommentar