torsdag 2 januari 2014

Misshandel är misshandel oberoende av var den utförs

Mitt i prick. Han träffar. Under signerat med rubriken "En match mot boxningen" kan vi i dag läsa om varför boxning inte kan jämföras med någon sport, och med slutsatsen att boxning inte bör tillåtas, då den måste betraktas som misshandel. Detta ställningstagande känns inte svårt att göra. När vi däremot kommer till frågan om vem, som ska bekosta den sjukvård, som ofta blir följden av boxningsmatcher blir det svårare. Röster höjs för att, till exempel, boxningsklubbarna ska stå för kostnaderna. Jämförelser görs med andra idrotter där skador är vanliga, till exempel ishockey.Skillnaderna mellan boxning och ishockey i fråga om skador är uppenbara. I boxning ingår skada som ett syfte medan skada i ishockey är följd av otur eller regelöverträdelse. Men räcker den beskrivningen av skillnader för att motivera att skador av boxning inte ska betalas av skattemedel? Nej, det tycker jag inte. Tillåts misshandel får vi stå för sjukvårdskostnaderna. Alltså, menar jag, är diskussionen om vem, som ska stå för kostnaderna för skador inom boxningen inte rätt diskussion. Vad ska vara tillåtet? Misshandel kan inte tillåtas ens om det sker i en boxningsring. Tack för artikeln UNT
Skicka en kommentar