torsdag 9 januari 2014

Finns politiska förebilder i dag?

Vilka blir politiska förebilder och varför. Den förste var, för mig, Bertil Ohlin. Jag vet inte varför. Jag minns att jag gillade hans sätt att tala på och då menar jag inte hans dialekt. Han blev en idol. Jag var då inte mer än 7-8 år gammal. Därefter dröjde det många år innan någon politiker fick den statusen i mina ögon. Ja, egentligen nådde aldrig någon dit. I kampen om presidentposten i USA mellan Nixon och Kennedy minns jag att jag tyckte att det kändes tryggare om Nixon fick fortsätta ända tills jag läst så mycket att jag såg likheter mellan Kennedys politik och en socialliberal sådan. Den svenske politiker, som kan jämföras med Ohlin är enligt min mening Bengt Westerberg. Han gav alltid intryck av att drivas av en ideologisk övertygelse, där rent av statsrådsposter var mindre viktiga än idéerna. Finns sådana politiker i dag? Jag ser ingen. Är dom på väg in? I så fall långt bort, ty jag ser dom inte.
Skicka en kommentar