lördag 4 januari 2014

Använd inte läromedlet media

Ett viktigt läromedel för de personer, som har annat hemspråk än svenska, och som har ambitionen att lära sig svenska, är media. Många gånger vore det bättre att inte använda läromedlet i fråga. Antalet felaktigheter är alltför stort. Svensk grammatik bortses från. Prata och skriv som du vill, tycks vara en paroll. "Dansk har fått stått i alla matcher." Vem talar om för de som vill lära sig svenska att det heter:"Dansk har fått stå målet i alla matcher." Vem talar om att frågan "Vart är han?" ska lyda "Var är han?" Exemplen kan bilda en lång lista. Dock är min undran: Hur kunde dessa förstörare av språket bli godkända i sina utbildningar?
Skicka en kommentar