måndag 6 januari 2014

Vilka personer ska vara våra representanter i Europaparlamentet?

Nu pågår nomineringar till de fyra valen i år. Tre äger rum i september och ett, Europaparlamentsvalet äger rum i maj. Vad vet vi medborgare om de personer, som representerar oss i Europaparlamentet? Inte mycket. Min gissning är att var femte svensk kan ange namnet på minst en parlamentariker. Om min gissning är i närheten av sanningen finns här ett stort demokratiskt problem. Ja, oberoende av om jag har rätt är det faktum att parlamentarikerna är förhållandevis anonyma ett demokratiskt problem. Jag kommer att ha möjlighet att påverka någon persons sannolikhet att bli eller fortsätta att vara Europaparlamentariker, alldenstund jag är medlem i politiskt parti och kan delta i partiets provval. Hur ska jag då tänka? Grundtanken med unionen är att utan samarbete kommer vi inte åt lösningar på miljöproblemen och skapa förutsättningar för fred i Europa och påverka fredssträvanden i andra delar av världen. Vem i mitt parti är mest trovärdig i dessa frågor? Vem drivs av idéer och inte av de goda inkomsterna och sötman av att göra karriär? Vem vågar utmana i frågor, som rör klimatpolitiken och som rör en energipolitik, som bygger på icke hållbara energislag? Vem vågar ifrågasätta ekonomiskt slöseri i form av, till exempel de regelbundna flyttningarna av parlamentet mellan Bryssel och Strasbourg? Jo, jag är beredd att rösta i provvalet. Ni som inte är medlemmar i något parti får finna er i att ha att välja på endast de personer vi är med om att nominera
Skicka en kommentar