torsdag 9 januari 2014

Okunniga politiker skadar vår demokrati

"Allt högre krav ställs på styrelser i offentligt ägda bolag. Därför är det dags att ge styrelseledamöterna i dessa bolag resurser för utbildning och kompetensutveckling." Det här läste jag för ganska länge sedan apropå någonting i Uppsala. Jo, så är det nog. Dock är behovet av utbildning för och av politiker i nämnder och styrelser lika stort. Exemplen, som visar detta är många. En aktuell fråga där politiker har inga eller ringa kunskaper om sin roll är det så kallade beställa-utförasystemet. Systemet har tagits över från en till stor del tidigare politikergeneration. Dagens politiker förefaller tro att när man köper tjänster har man ett beställa-utförasystem. I korthet beskrivs det som en politisk styrform med två parallella politikerorgan, som förhandlar med varandra. Man är antingen beställarpolitiker eller utförarpolitiker. Det är i beställningen politiken uttrycks.
Skicka en kommentar