fredag 31 januari 2014

KD älskar NATO

"Vid Kristdemokraternas riksting i september beslutade partiet sedan att det ska tillsättas en statlig utredning som förutsättningslöst tittar på ett svenskt Nato-medlemskap." Citatet är från en artikel författad av kristdemokraternas förstanamn i EU-parlamentsvalet Lars Adaktusson och riksdagsledamoten Mikael Oscarsson. Det är märkligt, åtminstone för mig, hur ivrigt KD kramar NATO. När har någon hört eller läst att KD jobbar för fredsfrågor? För KD skapas fred genom vapenanvändning. Tyvärr har KD goda kamrater i riksdagen i detta avseende. Jag känner oro inför ett NATO-medlemskap. De reaktionära krafterna i USA kan komma att växa sig ännu starkare än dom är nu (Dom är skrämmande starka även nu). Ska vi förbinda oss att i framtiden delta i ett vansinne liknande Bushs angrepp på det irakiska folket? Varför inte skapa sammanslutningar mellan fredssträvande krafter som en motvikt. Det är det goda exemplet, som får spridning.
Skicka en kommentar