tisdag 14 januari 2014

Väck upp den slumrande naturvårdspolitiken

Naturvårdsfrågorna är viktigare än kanske någonsin förut. Den biologiska mångfalden är utsatt för stora påfrestningar samtidigt som intresset från politiskt håll för naturvårdspolitiken förefaller vara litet. I Uppsala är frågan om hänsynen till naturen extra angelägen mot bakgrund av kommunens starka tillväxt befolkningsmässigt. Ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande hotar emellertid värdefulla naturområden. Uppsala är dock inte ensam om problemet. Behov beträffande skydd av natur följer inte geografiska gränser. Regional och nationell samordning av insatser är därför nödvändiga. I vårt område borde Mälardalsrådet vara en självklar arena för, till exempel, både kartläggning av områden, som behöver någon form av skydd och gemensamma initiativ för att skapa skydd. Kommunernas möjligheter att inrätta kommunala naturreservat är stora och kan vara bra verktyg för att nå framgång i ett regionalt samarbete. Själv känner jag ett ansvar för att aktualisera frågan om ett samarbete. Initiativet bör rimligen tas av Mälardalsrådets miljöutskott, som har att väcka styrelsens intresse. Den slumrande naturvårdspolitiken måste väckas
Skicka en kommentar