tisdag 25 februari 2014

Fortsatt utveckling av primärvården

Vid akut sjukdom finns i alla delar av länet möjlighet att få komma till en läkare. Tillgängligheten till sjukvården handlar om även lätt tillgänglig primärvård. Under Alliansens ledning av landstinget i Uppsala län har tillgängligheten till primärvården förbättrats avsevärt. Man strävar vidare med utmaningen fler läkare vid vårdcentralerna. En annan viktig utmaning måste vara kvällsöppet och att den egna läkaren ska ges möjlighet att ta ett huvudansvar för sina patienter även efter att patienten, till exempel, förts över till specialistläkare. Byte av läkare måste till varje pris undvikas. Inga köer till specialistsjukvården och fortsatt utveckling av primärvården går jag till val på, eller rättare sagt, skulle jag gå till val på om...
Skicka en kommentar