måndag 24 februari 2014

Felskrivningar kan leda till missförstånd

Jag inser att det inte är lätt att formulera rubriker. Men nog borde det ha varit möjligt att skapa en mer korrekt formulering: "Läkemedel provas mot pulsåderbråck". Texten visar att artikeln handlar om att man provar läkemedel mot pulsåderbråck. Jag går vidare till ledaren. Jag måste inse att vi har en ny journalistgeneration, som har en utbildning i vilken svensk grammatik inte tycks ingå: "...vilket inte bara får effekter för de enskilda eleverna, utan även för Sveriges möjligheter till ekonomisk utveckling". Här står om något, som inte bara får effekter. Vad mer än effekter? Sannolikt menas att något får effekter för inte bara eleverna. "Svenska elever är även bäst på att komma för sent till lektionerna". De svenska eleverna sägs här vara även bäst. Vad mer än bäst? Visst menas ju att svenska elever är bäst på även att komma för sent till lektionerna, men det står inte så. Att det slarvas och kryper in ett par "är" för mycket är lätt hänt. "Läraryrkets låga status kombinerat med en lön som knappast motsvarar yrkeskårens betydelse, ...." Detta med genus är inte så lätt. Men ett normalt utvecklat språköra hör ju att det ska heta "status kombinerad". "I stället för att leta syndabockar bör de som aspirerar på regeringsmakten lägga fram tydliga och konstruktiva lösningar." De som aspirerar på makten kan inte lägga fram annat än förslag på lösningar. Det viktigaste är väl att vi förstår, men håll med om att vissa felskrivningar kan leda till missförstånd
Skicka en kommentar