tisdag 25 februari 2014

Trist med språkpoliser, eller...?

Inte samma skribenter i dag som i går på ledarsidan, gissar jag. Två välskrivna artiklar. I en debattartikel får jag veta att det finns något, som heter en statsfinans. Jag visste inte det. Vidare sägs att man gör reformer. Heter det så? Och så det här med den ordföljd, som blivit allmän, men som kan orsaka missförstånd. "...till exempel när det gäller rekrytering av lärlingar...". Exemplet är väl "rekrytering av lärlingar" och inte "när det gäller". Jag bara undrar: ska det inte stå: "...när det gäller, till exempel, rekrytering av lärlingar...". I sak är artikeln intressant, men jag undrar bara vilket skyddsnät som finns för att hjälpa de som slås ut på grund av för dåliga meriter. Kan inte låta bli ytterligare en språkfråga. Jag läser: "Den rödgröna oppositionen menade att beslutet innebär att Akademiska sjukhuset varken får mer pengar eller ett godkänt underskott.". Här står Akademiska sjukhuset får inte mer pengar Akademiska sjukhuset ett godkänt under skott Detta kan skrivas korrekt på två olika sätt: "...Akademiska sjukhuset får varken mer pengar eller ett godkänt underskott" "...Akademiska sjukhuset varken får mer pengar eller får ett godkänt underskott
Skicka en kommentar