torsdag 20 februari 2014

Inte ens ett försök att svara

Det är så märkligt. Ivrigt hävdande att staten, som nu har ansvar för att skolan är jämlik, ska ta över driftansvaret från kommunerna. Men ingen talar om vad staten ska göra då och som den inte kan göra i dag. Jag har upprepade gånger ställt frågan. Ingen svarar. Bara upprepandet av "förstatliga skolan" som ett mantra. Jag slutar hävda min åsikt så snart jag fått bra argument. Men inte ens försök därtill.
Skicka en kommentar