fredag 14 februari 2014

Fortfarande återstår svar

Hur ska man få kunskap i frågor, som dyker upp i den politiska debatten? Jag har efterlyst svar på frågor om skolan från personer, som driver frågan om förstatligande av skolan. Jag kommer att ansluta mig till dessa så snart jag fått argument, som jag förstår. Skillnaderna över landet i fråga om kvalitet är stora. Därför måste staten ta över även driften. På inte en enda fråga har jag fått svar. Vad kommer staten att göra efter ett förstatligande och som den inte kan göra i dag? Om staten är garanten för jämlik skola, varför ska inte staten ta över även all sjukvård och äldreomsorg? Är tanken att det är inte OK med skillnader inom skolan men skillnader inom andra välfärdssektorer är OK? Tre enkla frågor. Enda svar jag fått är att "Jag tycker att skolan ska förstatligas". Om svar inte finns risk för att ståndpunkten om förstatligande av skolan kommer att framstå som populism. Men så är det säkert inte. Svaren på mina frågor finns nog. Men hur lyder dom?
Skicka en kommentar