tisdag 4 mars 2014

Positiv nyhet, därför ingen nyhet

Nedanstående är en nyhet, som enligt mitt sätt att se bör ge ordentliga rubriker. Hittills dock endast i UNT. Måste det vara en skandal för att bli en nyhet? I en nationell enkätundersökning placerar sig Uppsala län generellt bra. Långa kötider är dock en akilleshäl. Det visar en enkätundersökning som gjorts över hela landet på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting. I Uppsala län har 5 288 patienter deltagit i undersökningen som omfattar 49 vårdcentraler och husläkarmottagningar i länet, såväl landstingsdrivna som privata. Landstinget i Uppsala län är enligt undersökningen bäst i landet på att ge information till patienterna i samband med läkarbesök och förtroendet för läkarna är högt. Men när det kommer till väntetider får Uppsala län mycket kritik och placerar sig bland de sämsta i landet. Det är tredje gången som undersökningen har genomförts, senast var 2011. Bäst betyg får Brukshälsan i Söderfors
Skicka en kommentar