tisdag 29 april 2014

Ge mig två timmar

Landstingsfullmäktiges behandling av årsredovisningen måste underkännas. Fullmäktige talar om ekonomiskt resultat för förvaltningar, trots att förvaltningar inte existerar för ett fullmäktige. Ett landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige har inga förvaltningar utan endast nämnder och styrelser. Landstingets politiska styrning måste förändras radikalt. Man har en, så kallad, beställarnämnd i form av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, som förhandlar med en förvaltning, där det organ, som egentligen är styrelse för förvaltningarna, Produktionsstyrelsen, sitter på åskådarplats. Det är märkligt att ingen uppmärksammar konstigheterna. Till den politiska ledningen vid landstinget vill jag säga: Ge mig två timmar för att berätta för er vilka fel ni gör och hur ni borde göra i stället
Skicka en kommentar