tisdag 29 april 2014

Mer förnybart

"Ökad produktion av förnybar energi krävs för att satta miljö- och klimatmål ska nås. Genom biogasproduktion omvandlas avfall till förnybart fordonsbränsle och lokala kretslopp av näringsämnen sluts. Biogasen har pekats ut som ett av de renaste alternativa drivmedlen med betydande utvecklingspotential i Sverige. Ett känt hinder för att få till nya biogasanläggningar är dock krångliga, dyra och långdragna tillståndsprocesser. Sedan hösten 2012 har Biogas Öst samlat bransch och myndigheter i ett gemensamt projekt kallat Tillståndsprocess Biogas med målet att underlätta miljöprövningen utan att förändra några lagar eller regler. Arbetet inom projektet har visat sig mer angeläget än vi trodde från början och detta har även inneburit att det har varit betydligt mer komplicerat än vi förväntat oss."
Skicka en kommentar