tisdag 29 april 2014

Ge mig tre månader

Här ytterligare ett utdrag ur landstingsrevisorernas rapport: "Vidare tar revisorerna upp vissa brister i landstingets styrning. Ansvarsfördelningen mellan landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsstyrelsen och produktionsstyrelsen är fortfarande oklar på viktiga punkter. Landstingsfullmäktige beslutade att bevilja landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsstyrelsen och övriga nämnder och utskott ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning." Jag tar mig för pannan. Vad annat än ansvarsfrihet är möjligt, eftersom man inte markerar något ansvar. Man har ju utpekat förvaltningar som ansvariga. Och så detta med styrningen. Hur kan man ge ansvarsfrihet med sådana brister? Frånvaron av insikt om problemen är minst lika stor hos oppositionen, ja rent av större. Detta påstår jag mot bakgrund av att jag ändå får medhåll från vissa Alliansföreträdare vid mina muntliga påpekanden. Men det radikala greppet saknas. Ge mig tre månader.
Skicka en kommentar