torsdag 8 maj 2014

Är EU-skatt oundviklig?

Man måste våga diskutera finansieringen av EU samtidigt som man diskuterar EU: s uppgifter. Jordbrukspolitiken har diskuterats under lång tid. Nedanstående utdrag ur en artikel tar upp en fråga, som andra undviker eller motsätter sig. "Att ge EU ökade egna resurser skulle tvinga institutionerna att visa medborgarna var man vill öka beskattningen eller vilka utgifter man vill minska. På samma sätt som den som lånar pengar till en investering eller ett projekt är mer försiktig än den som får bidrag, menar vi att EU-parlamentarikers ekonomiska ansvarstagande skulle bli tydligare om pengarna kom direkt från våra medborgare och företag istället för från anonyma statsbudgetar. Medlemsstaterna i rådet och i parlamentet skulle i god europeisk anda tvingas att komma överens om såväl intäkter som utgifter till unionen – och alla skulle tydligt kunna ställas till svars inför väljarna. I Europaparlamentet skulle vi vilja se en ny regel som säger att varje ledamot som lägger kostnadsdrivande förslag också måste anvisa var pengarna skall tas, alltså var man vill göra en motsvarande besparing. Detta är ytterst en fråga om politiskt ansvar. Skall Sverige vara en del av Europas kärna måste regeringen vara glasklar. Pengar som går till EU:s budget kan skapa tydliga mervärden för hela Europa, även för Sverige. Satsningar på regional utveckling, forskning, arbete för mänskliga rättigheter och klimatsatsningar inom EU är mer effektivt än medlemsstaternas enskilda satsningar. EU är mer än summan av sina delar. Som vänner av solidaritet och samarbete i Europa hoppas vi att Sverige skall bli ledande i diskussionen om hur vi får en välfungerande union. En union där resurserna används effektivt under demokratisk kontroll bidrar till att skapa hållbar tillväxt och till att föra samman Europas folk. MARIT PAULSEN OLLE SCHMIDT CECILIA WIKSTRÖM"
Skicka en kommentar