torsdag 8 maj 2014

Regionen Sverige i unionen Europa

En av trenderna i politiken är att staten ska sköta det mesta av servicen inom välfärdssektorn. Förstatliga skolan, lägg ner landstingen o.s.v. Regionen Sverige i unionen Europa är på väg att bli den lägsta beslutandenivån. Demokratiska aspekterna förändras. Politiken kommer att skötas av endast yrkespolitiker. Eftersom ideologierna håller på att dö blir det karriärister, som besätter de politiska posterna. Jag tycker utvecklingen är tydlig. Men, hur länge kommer vi att acceptera den ordningen? Inte länge. Kraven på närdemokrati kommer att växa sig starka. Ja, så har det väl alltid varit; att det svänger fram och tillbaka. Jo, förvisso. Men varför har vi så svårt att lära av tidigare svängningar. Min mening är att perspektivet för det mesta är fel. Nu har vi ett problem, vi måste organisera om, är den vanliga synen, i stället för att utgå från ett problem i sänder. Ett exempel är skolan. Resultaten sjunker. Staten lagstiftar om en jämlik skola men lyckas inte använda sina lagar. Vilket stöd ska staten ge?, borde vara en självklar fråga. Men egentligen är det jag benämner förstatligande inte annat än en regionalisering. Yrkespolitiker enbart och all service på nivån regionen Sverige kan medföra demokratiproblem
Skicka en kommentar