torsdag 8 maj 2014

lägg ner utredningar, frågorna är redan utredda

Den läsvärda krönikan på Dagens Samhälles sista sida inleds i dagens nummer av bild av svenskt utredningsväsende. "Vill man begrava en hyperkänslig politisk fråga tillsätts en utredning. När den är klar skjuter man på frågan i några år. Och så tillsätts en utredning till." Det är den här beslutsamma staten, som ska ta över huvuddelen av välfärdsservicen. Ett bra exempel är en utredning, som jag själv deltog i. Senior 2005. Äldrepolitik för framtiden. Vi angav 100 steg för en bra äldrepolitik. Vad hände med utredningen? Ingenting. Efter några år utredde man på nytt. Vad hände? Det är inte förslag, som saknas, det är politisk vilja och handlingskraft. Jag gissar att nästan alla pågående utredningar kan läggas ner. Frågorna är utredda sedan tidigare
Skicka en kommentar