torsdag 8 maj 2014

Förstår inte svängningen

I Uppsalatidningen läser jag i dag om hur opinionen ser på partierna i Uppsala kommun. Socialdemokraterna spås gå fram kraftigt och Moderaterna tillbaka kraftigt. Jag försöker förstå, men lyckas inte. Utan att förhäva mig påstår jag att jag är bra insatt i dagspolitiken, men jag ser inte vad nuvarande opposition presenterat och som kan förklara den mycket kraftiga svängningen i opinionen. Nuvarande majoritet i Uppsala kommun har ju lyckats väldigt bra. Tycker jag alltså, men inte så många Uppsalabor som tidigare tyckt det. Eller är det något annat än en bedömning av politikens innehåll, som förklarar svängningen?
Skicka en kommentar